slhrende

  Surface / promocija projekta

  Surface projekt ozavešča o pomenu kreativnosti in ponovne uporabe za okoljsko odgovorno družbo


  2018-10-os-GustavSilih Sodelovanje z OŠ Gustav Šilih Maribor v sklopu javne prireditve Skupaj v jesen, ki poteka četrto leto.

  Glavni namen prireditve je bil, da se otroci, starši, stari starši ter drugi sorodniki in prijatelji učencev, lokalna skupnost ("sosedje", starostniki iz doma starejših občanov ...) ter zaposleni srečajo in povezujejo.
  S prireditvijo skušamo spodbujati h gibanju, ponudimo lokalno pridelano in sezonsko prehrano ter več različnih delavnic, ki jih vodijo zaposleni ter zunanji udeleženci.  
  Kot je povedala ravnateljica šole Milojka Sevšek so se letos osredotočili na varovanje okolja.  Na delavnici so promotorke CPU  v sklopu projekta SURFACE skupaj z otroki izdelovale vrečk za sadje in zelenjavo iz starih zaves, saj se z naslednjim letom prepoveduje uporaba brezplačnih plastičnih  vrečk za enkratno uporabo.

  Projekt Surface, ki poteka v okviru programa Interreg Central  Europe ima pomembno vlogo pri ozaveščanju in vzpostaviti »pametnega reuse parka«. Gre za koncept celostne zasnove alternativnih rešitev, ki jih potrebuje družba za manj odpadkov, manjšo porabo virov, večjo možnost kreativnega sodelovanja pri popravilih in izdelavi izdelkov na lokalnem nivoju. Vsega tega današnja potrošniška usmerjenost ne nudi, zato s projektom SURFACE gradimo bolj srečno družbo, ki bo aktivna v zaščiti narave, zdravja, ljudi in z lastnim ravnanjem odgvorna prihodnjim generacijam. Projekt SURFACE je  tako projekt gradnje prihodnosti, kot so otroci, ki so navdušeno sodelovali v delavncah.

   

  Maribor, OŠ Gustav Šilih: 1. 10. 2018, od 15:30 do 17:00

  Praktične delavnice za razumevanje omejenosti virov in pomen ponovne uporabe

  Pri trajnostnem razvoju, ki zahteva uravnoteženost med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi cilji, je ključnega pomen tudi najširša udeležba javnosti. Za poznavanje ekoloških in razvojnih odločitev pa je potrebno zagotoviti objektivne informacije in dvig splošne okoljske zavesti. Posameznik ali skupine ljudi bodo reakcije na negativne pojave v okolju gradili na njegovi percepciji, ki pa ne ustreza vedno objektivnemu stanju, ampak ga modificirajo različni dejavniki, med njimi tudi dostop do informacij in sodelovanje javnosti pri odločanju. Zato je za oblikovanje okoljske zavesti mladih zelo pomembno, saj si na osnovi izkušenj.

   

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook