slhrende

  Surface

  Legenda

  SIMBOL

  VLOGA

  OPIS

  FUA LJ FUA MB

  cpu popravila

  POPRAVILA

  Zemljevid servisnih delavnic, mojstrov popravil. Na tem zemljevidu lahko najdete ponudnike, ki popravljajo, obdelujejo ali obnavljajo vaše najljubše predmete in lokacije, kjer si lahko izposodite ali kupite uporabljene predmete.

  yes yes
  cpu ministrstvo

  MINISTRSTVA

  Krovna ministrstva so pomembni deležniki.

  yes  
  cpu izobrazevanje

  IZOBRAŽEVANJE

  Na karti najdete pomembne javne zainteresirane strani, kot so javne izobraževalne ustanove in Gospodarska zbornica

  yes yes
  cpu vrecka

  TRGOVINE BREZ EMBALAŽE

  Trgovine brez embalaže, kjer lahko kupite določene izdelke brez embalaže - prinesete svoje ali pa jih je mogoče vrniti. Zemljevid mlekomatov ni vključen.

  yes

  yes

  cpu reciklaza

  CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

  Na zemljevidu lahko vidite nov in sodoben center za ravnanje z odpadki

  yes  
  cpu vkljucujoca druzba

  VKLJUČUJOČA DRUŽBA

  Vključujoča družba in trajnostna prihodnost, kjer se gradi skupnost podjetij, organizacij in posameznikov in kjer se ustvarja vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse ter možnost druženja in oblikovanja zavesti trajnostne družbe.

  yes yes
  cpu cpu

  REUSE CENTER

  CPU je neprofitno socialno podjetje. Posebne dejavnosti ponovne uporabe so diagnostične, priprave za ponovno uporabo, popravila, izdelki za recikliranje, izvajanje delavnic za usposabljanje mladih, usposabljanje za ranljive skupine

  yes  
  cpu ustanove USTANOVE Občina, zbornice, agencije, združenja. yes yes
  cpu sortirnica SORTIRNICA ODPADKOV Obdelava mešanih komunalnih odpadkov   yes
  cpu repair REPAIR CAFE Repair cafe dogodki yes  

  Deležnike na E-karti smo označili z različnimi simboli, saj vsak simbol predstavlja različno vlogo (popravila, trgovino brez embalaže, vključujočo družbo, ustanove in center za ravnanje z odpadki).

  Občina Maribor je trajnostno usmerjeno mesto, katero želi preoblikovati družbeno zavesti in življenjski stil občanom. Zato se je odločilo, da se kot Twinning partner vključi v projekt SURFACE (Smart Urban Reuse Flagship Alliances in Central Europe) program Interreg Central Europe, kateri se izvaja pod okriljem CENTRA PONOVNE UPORABE D.O.O, SO.P..

  V okviru partnerstva se je oblikovalo »Funkcionalno urbano območje - park za ponovno uporabo« katerega smo prikazali na E-karti.

  Na E-karti so predstavljeni deležniki kateri prispevajo k zagotavljanju storitev in izdelkov, kot so mala tržnica, ponudba brez embalaže, izobraževanja, izmenjave izdelkov, ekološke storitve, trajnostna mobilnost, nove paradigme odpadkov, platforme za izmenjavo izdelkov, popravljalnice, zbirna mesta za prevzem izdelkov v ponovno uporabo in popravila.

  Pri vzpostavitvi  in trajnosti »parka ponovne uporabe Maribor« bodo imeli pomembno vlogo: 

  • Mestna občina Maribor,
  • Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
  • Mariborska razvojna agencija in
  • Združenje socialna ekonomija Slovenija,

  saj želijo prispeva h gradnji družbeno odgovorne skupnosti, ki bo na območju FUA Maribor nudila trajnostni način življenja. Prav tako bodo informirali splošno javnost o pomenu zagotavljanja storitev in izdelkov z nizkim ekološkim odtisom in potencialom ponovne uporabe.

  Mariborsko komunalno podjetje Snaga d.o.o. se  zelo prizadeva, da bi v mestu ustvarili manj odpadkov, oz. iz odpadkov ustvarili  čim več novih uporabnih predmetov.

  1. S svojim prizadevanjem so pričeli pri najmlajših - Okoljsko ozaveščanje poteka v vrtcih, osnovnih šolah in srednje šolah. V okviru ozaveščanja izvajajo različne dejavnosti: pogovorne urice, ekološke delavnice obisk smetarske ekipe, obisk maskote Duško, ne zavrzi me, voden ogled zbirnega centra, voden ogled sortirnice in predavanje na področju okoljske vzgoje.
  1. Sodelovanje z lokalno skupnostjo – dogodek DRUGA PRILOŽNOST, kjer lahko prodate oz. izmenjate oblačila, opremo in ostale predmete. V sklopu sodelovanja potekajo tudi razne delavnice – šivanje vrečk iz odpadnega tekstila, popravljalnice, brušenje nožev, škarij, itd.

  Da bi svoje prizadevanje približali čim večjemu številu prebivalcev Maribora sodelujejo z mediji, radijskimi postajami ter so aktivni na družabnih omrežjih.

  Mestna občina Maribor je meseca februarja 2020 vložila predlog spremembe  oz. novega  odloka  o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Maribor, v katerem je med drugim dodala  nov cilj ravnanja z odpadki, ki predvideva različne ukrepe  ozaveščanje in vzpodbujanje ponovne uporabe ali popravila ustreznih zavrženih izdelkov ali njihovih delov. Prav tako je v novem odloku dodana določba, ki opredeljuje obvezo izvajalca javne gospodarske službe, da v zbirnih centrih zagotavlja  ureditev prostora , ki omogoča izvajalcu priprave  za ponovno uporabo, da vsaj iz prevzetega odpadnega tekstila, oblačil in kosovnih odpadkov izloči odpadke, primerne za pripravo za ponovno uporabo in jih prevzame v nadaljnjo uporabo.


  Legenda

  SIMBOL

  VLOGA

  OPIS

  FUA LJ FUA MB

  cpu popravila

  POPRAVILA

  Zemljevid servisnih delavnic, mojstrov popravil. Na tem zemljevidu lahko najdete ponudnike, ki popravljajo, obdelujejo ali obnavljajo vaše najljubše predmete in lokacije, kjer si lahko izposodite ali kupite uporabljene predmete.

  yes yes
  cpu ministrstvo

  MINISTRSTVA

  Krovna ministrstva so pomembni deležniki.

  yes  
  cpu izobrazevanje

  IZOBRAŽEVANJE

  Na karti najdete pomembne javne zainteresirane strani, kot so javne izobraževalne ustanove in Gospodarska zbornica

  yes yes
  cpu vrecka

  TRGOVINE BREZ EMBALAŽE

  Trgovine brez embalaže, kjer lahko kupite določene izdelke brez embalaže - prinesete svoje ali pa jih je mogoče vrniti. Zemljevid mlekomatov ni vključen.

  yes

  yes

  cpu reciklaza

  CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

  Na zemljevidu lahko vidite nov in sodoben center za ravnanje z odpadki

  yes  
  cpu vkljucujoca druzba

  VKLJUČUJOČA DRUŽBA

  Vključujoča družba in trajnostna prihodnost, kjer se gradi skupnost podjetij, organizacij in posameznikov in kjer se ustvarja vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse ter možnost druženja in oblikovanja zavesti trajnostne družbe.

  yes yes
  cpu cpu

  REUSE CENTER

  CPU je neprofitno socialno podjetje. Posebne dejavnosti ponovne uporabe so diagnostične, priprave za ponovno uporabo, popravila, izdelki za recikliranje, izvajanje delavnic za usposabljanje mladih, usposabljanje za ranljive skupine

  yes  
  cpu ustanove USTANOVE Občina, zbornice, agencije, združenja. yes yes
  cpu sortirnica SORTIRNICA ODPADKOV Obdelava mešanih komunalnih odpadkov   yes
  cpu repair REPAIR CAFE Repair cafe dogodki yes  

   

  On the map are displayed FUA stakeholders to help to shape the area of ​​reuse Park, where a comprehensive approach to waste prevention, re-use, repair options of different products, many shops without packing and educational opportunities for change in lifestyle, leading to social responsibility. Another important role of the Ministry and of policies, as well as education, economy, trade and civil society. Surface project therefore contributes significantly to the construction of socially responsible community that the area FUA Ljubljana offers a sustainable way of life.

  The FUA Ljubljana, we registered stakeholders who contribute significantly to the creation of smart reuse Park (Smart Reuse Park). Their contribution to the provision of services and products without packaging, education, exchange of products, environmental services, sustainable mobility, the new paradigm of waste, platform for the exchange of products, assembly centers with optional re-use center for re-use and Repair Cafe. Ljubljana is a green city, tied to a zero waste, which is also an important focus for FUA Ljubljana. Interested parties contribute to the understanding of the concept of circulation of resources, waste prevention, re-use, resource-saving resources, education and sustainable community development and social entrepreneurship. FUA Ljubljana is the proud holder of the title of European Green Capital 2016. According to the European Commission Ljubljana in the shortest time to score the maximum number of changes in the quality of life. Foreign and domestic public especially emphasize the change in the traffic regime in the city center as a major shift in the motor vehicle from the center. Not only do they have transformed one block, but also an area of ​​over 100 hectares, which was once full of cars and is today a large living room for people. An important step forward has been comprehensively reforming of the center in order to shorten the distance for pedestrians, they built new bridges and rebuilt old. Established were free electric vehicles Cavalier for users and system cycling Bicikelj, which will be expanded in the future. A wide range of changes was the transformation of brownfields into new parks, green and recreational areas, which now offer significant opportunities for quality use of leisure time. To mention a few: North Park and Šmartinska park at Zale, which was once a deserted part of the city and the illegal waste dump, but today it is a popular recreational and educational center. In recent years, more than 80 hectares of similar transformations. FUA is also a modern center for waste management center for reuse, garages and shops without packaging.


   Examples of circular economy in the Municipality of Ljubljana

   

   


  Legenda

  SIMBOL

  VLOGA

  OPIS

  FUA LJ FUA MB

  cpu popravila

  POPRAVILA

  Zemljevid servisnih delavnic, mojstrov popravil. Na tem zemljevidu lahko najdete ponudnike, ki popravljajo, obdelujejo ali obnavljajo vaše najljubše predmete in lokacije, kjer si lahko izposodite ali kupite uporabljene predmete.

  yes yes
  cpu ministrstvo

  MINISTRSTVA

  Krovna ministrstva so pomembni deležniki.

  yes  
  cpu izobrazevanje

  IZOBRAŽEVANJE

  Na karti najdete pomembne javne zainteresirane strani, kot so javne izobraževalne ustanove in Gospodarska zbornica

  yes yes
  cpu vrecka

  TRGOVINE BREZ EMBALAŽE

  Trgovine brez embalaže, kjer lahko kupite določene izdelke brez embalaže - prinesete svoje ali pa jih je mogoče vrniti. Zemljevid mlekomatov ni vključen.

  yes

  yes

  cpu reciklaza

  CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI

  Na zemljevidu lahko vidite nov in sodoben center za ravnanje z odpadki

  yes  
  cpu vkljucujoca druzba

  VKLJUČUJOČA DRUŽBA

  Vključujoča družba in trajnostna prihodnost, kjer se gradi skupnost podjetij, organizacij in posameznikov in kjer se ustvarja vključujočo družbo z ustvarjanjem delovnih mest za vse ter možnost druženja in oblikovanja zavesti trajnostne družbe.

  yes yes
  cpu cpu

  REUSE CENTER

  CPU je neprofitno socialno podjetje. Posebne dejavnosti ponovne uporabe so diagnostične, priprave za ponovno uporabo, popravila, izdelki za recikliranje, izvajanje delavnic za usposabljanje mladih, usposabljanje za ranljive skupine

  yes  
  cpu ustanove USTANOVE Občina, zbornice, agencije, združenja. yes yes
  cpu sortirnica SORTIRNICA ODPADKOV Obdelava mešanih komunalnih odpadkov   yes
  cpu repair REPAIR CAFE Repair cafe dogodki yes  

   

   Na karti FUA so prikazani deležniki, ki pomembno sooblikujejo območje reuse parka, kjer se celovito pristopa k preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi, možnosti popravil različnih izdelkov, številne trgovine brez embalaže ter edukacijske možnosti za spremembo življenjskega stila, ki vodi v družbeno odgovornost. Pomembno vlogo imajo ministrstva in politka, kakor tudi izobraževanje, gospodarstvo, obrt in civilna družba. Projekt Surface zato pomembno prispeva h gradnji družbeno odgovorne skupnosti, ki na območju FUA Ljubljana nudi trajnostni način življenja.

  V FUA Ljubljana smo registrirali deležnike, ki pomembno prispevajo k vzpostavitvi pametnega reuse parka (Smart Reuse Park). Njihov prispevek je zagotavljanje storitev in izdelkov brez embalaže, izobraževanja, izmenjave izdelkov, ekoloških storitev, trajnostne mobilnosti, nove paradigme odpadkov, platforme za izmenjavo izdelkov, montažnih centrov z obvezno ponovno uporabo, centra za ponovno uporabo in Repair Cafe. Ljubljana je zeleno mesto, vezano na ničelne odpadke, kar je tudi pomembna usmeritev za FUA Ljubljana. Zainteresirane strani prispevajo k razumevanju koncepta kroženja virov, preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe, virov, ki varčujejo z viri, izobraževanja in razvoja trajnostne skupnosti in socialnega podjetništva. FUA Ljubljana je ponosni nosilec naziva Evropska zelena prestolnica 2016. Po mnenju Evropske komisije je Ljubljana v najkrajšem času dosegla največje število sprememb glede kakovosti življenja. Tuja in domača javnost še posebej poudarjata spremembo prometnega režima v mestnem središču kot največji premik motornih vozil iz centra. Ne le, da so preoblikovali eno ulico, temveč tudi površino več kot 100 hektarjev, ki je bila nekoč polna avtomobilov in je danes velika dnevna soba za ljudi. Pomemben korak naprej je bilo celovito preoblikovanje središča, da bi skrajšali razdalje za pešce, so zgradili nove mostove in obnovili stare. Vpeljana so bila brezplačna električna vozila Kavalir za uporabnike in sistem kolesarjenja Bicikelj, ki se bo v prihodnje še razširil. Široko območje sprememb je bilo preoblikovanje degradiranih območij v nove parke, zelena in rekreacijska območja, ki zdaj ponujajo velike možnosti za kakovostno porabo prostega časa. Naj omenimo nekaj: Severni park in Šmartinski park pri Žalah, ki je bil nekoč zapuščen del mesta in nezakonito odlagališče odpadkov, danes pa je priljubljeno rekreacijsko-izobraževalno središče. V preteklih letih je bilo več kot 80 hektarjev podobnih transformacij. FUA ima tudi sodoben center za ravnanje z odpadki, center za ponovno uporabo, servisne delavnice in trgovine brez embalaže.


   Primeri krožnega gospodarstva v Mestni občini ljubljana


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook