slhrende

  SA - Pikapolonica / Aktivnosti

  IZJAVA ZA MEDIJE: 31.8.2022

  Zaključni dogodek: 31. avgust 2022, lokacija Grajska kavarniška popravljalnica Ormož

  Programi socialne aktivacije so namenjeni vsem, ki potrebujejo pomoč, podporo in opolnomočenje za približevanje trgu dela

  Projekt Socialna aktivacija, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada, je pilotni projekt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. V programe socialne aktivacije so se lahko vključile osebe, ki so dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči, brezposelne osebe, vpisane v evidenco zavoda za zaposlovanje, ali začasno nezaposljive osebe; druge neaktivne osebe, ki ne prejemajo denarne socialne pomoči. CPU Ormož se uvršča med najbolj uspešne izvajalce programa Socialna aktivacija v Sloveniji, kar sicer ne preseneča, saj je prvo socialno podjetje v Slovenijo s številnimi referencami na področju vključevanja ranljiivh skupin in reševanja družbenih problemov na podjetniški način. V celotnem času izvajanja projekta je bilo na obeh lokacijah Ormož in Ptuj  vključenih 150 udeležencev; 69 udeležencev je doseglo pozitivni izhod v obdobju na 28.dan po dejanskem zaključku, torej 46% udeležencev. Statistika kaže, da je bilo na območju Ormoža vključenih 75 udeležencev, od tega jih je 43 doseglo pozitvni izhod, torej 57%. Cilj projekta Pikapolonica je bil okrepiti socialno vključenost udeležencev, povečanje njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo v socialno izključenost in brezposelnost. 


  Udeleženci socialne aktivacije so si v sklopu delovno -učnega paketa ogledali učni poligon Dole kot mini učno kmetijo za samooskrbo in izobraževanje.


  Danish researchers are developing an insect-dropping "eco-drone" for use in organic farming.

  They're working on a device that can disperse ladybirds and predatory mites over organic crops to gobble up aphids and other pests, the FodevareWatch website reports. Researchers say one aim is to make organic farming easier and reduce the amount of crops lost to pest damage, ultimately bringing down prices for consumers.


  Udeleženci programa Socialna aktivacija so sodelovali pri izvajanju delovno učnega projekta, kjer smo spoznali vseh sedem produktov kot izziv. Zato smo se najprej seznanili s projektnim pristopom, razvili timsko sodelovanje na daljavo, začeli z iskanjem priložnosti v lokalnem okolju. Vsak udeleženec je v svoji projektni mapi pripravil nabor aktivnosti, ki jih razvija in se seznanja s priložnostmi na trgu. Ključno je spoznavanje lastnih kompetenc ob izzivih, ki jih ponuja trg in druge priložnosti, kjer je pomembna vključenost.


  Zaradi omejitev druženja in ukrepov Covid-19 poteka 2. faza III. Modul projekta Pikapolonica v skladu s prilagoditvenim načrtom na daljavo. Na lokaciji Ormož je v skupini še 5 udeležencev, ki še niso prispeti do pozitivnega izhoda.

  Projekt  Živa sreča – Pikapolonica se uvršča med projekte socialne aktivacije in poteka na območju Ptuja in Ormoža, ob sofinanciranju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti in EU socialmnega sklada. Projekt poteka 30 mesecev, izvajata ga Center ponovne uporabe v Ormožu, na Ptuju pa Ljudska univerza Ptuj. 

  Projekt »Pikapolonica«  prinaša novo dimenzijo v razmišljanju o omejenosti planeta in naravnih zakonih, ki bi jih morali bolj upoštevati pri načrtovanju dejavnosti v prostoru, tako pri zasnovi novih izdelkov kot storitev, pri čemer v reševanje sodobnih družbenih izzivov vključuje dolgotrajno brezposlelne. Izziv, ki ga prikazujemo v projektu je, da se na območju Ormoža in Ptuja nahaja velik naravni park, to so Ormoške lagune in Ptujsko jezero, kje so zaščiteni habitati, kjer izumirajo mnoge rastlinske in živalske vrste, med njimi tudi avtohtona sedempika pikapolonica.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook