slhrende

  Remake the story

  Remake the story

  remake logo

  PARTNERJI PROJEKTA:

  • VODILNI PARTNER: Center za dopisno izobraževanje Univerzum (Slovenia)
  • Center ponovne uporabe (Slovenia)
  • VsI Socialiniu inovaciju centras (Lithuania)
  • HIHT@ST

  V okviru projekta REMAKE THE STORY smo vzpostavil konzorcij partnerjev, kateri delujemo na različnih področjih in izvajamo različne dejavnosti za ranljive ciljne skupine. Naša ciljna/končna skupina so ženske, katere prestajajo kazen v zaporu. S sodelovanjem v projektu želimo povezati naša različna področja delovanja v korist in ozaveščenost strokovnih delavcev, ki delajo z omenjeno ciljno skupino na področjih trajnostnega razvoja, okoljske problematike in možnosti ponovne uporabe odsluženega materiala. S tem bomo povečali kompetentnost in strokovno znanje izobraževalcev za delo s ciljno/končno populacijo ter  jim predstavili inovativne metode dela, s katerimi bomo zapornicami omogočili:

  • Pridobivanje novih kompetenc
  • Višjo zaposljivost
  • Pozitivno samopodobo
  • Dvig kakovosti bivanja znotraj zapora

  Zaznavamo potrebo po novih metodah in oblikah dela z ciljno skupino, pomanjkljivo ozaveščenost o zavedanju o okoljski problematiki. Izobraževalci, ki usposabljajo osebe na prestajanju kazni zapora, so pomanjkljivo usposobljeni na področju trajnostnega razvoja. Prihajajo iz različnih okolij kjer so zaposleni kot učitelji, ali pa opravljajo delo kot zunanji sodelavci ustanov za izobraževanje. Te kompetence pa so ključnega pomena pri zmanjšanju diskriminatornega vidika in socialne vključenosti glede možnosti za poklicno usposabljanje in izobraževanje žensk na prestajanju kazni zapora in pa predvsem njihovo reintegracijo v domače okolje.

  Projektna ideja usmerjena v štiri cilje:

  1. Omogočiti izobraževalcem nova znanja , katera bodo lahko prenesli na končne uporabnike - zapornice
  2. Pilotna delavnica
  3. Izdelava priročnika ponovne uporabe
  4. Razstava

  Glavni namen izobraževanja je preseči pomanjkanje znanja o okoljski problematiki, o vplivu posameznikovega delovanja na okolje ter o samem načinu obnašanja. Na ta način želimo motivirati udeležence k dejanjem in s tem doseči spremembo okoljske zavesti, ki se izrazi v okolju in prijaznem vedenju.

  Cilji projekta so:

  1. Izdelati priročnik za izobraževalce kako ponovno uporabiti zavržene stvari – ponovna uporaba
  2. Izpopolniti usposobljenost izobraževalcev za prenos znanj na področju ponovne uporabe
  3. Vzpodbujanje trajnostnega načina življenja in potrošniških navad s predstavitvijo 3R koncepta (reuse, repair, reduce)
  4. Izvedba pilotne in demonstracijske delavnice
  5. Podajanje smernic za bolj raznolike načine poučevanja, inovativne metode dela s končnimi uporabniki
  6. Utrdili bomo angažiranje in profesionalni razvoj izobraževalcev
  7. Testiranje inovativnih praks, ki bodo pripravila izobraževalce in učeče se uporabnice da postanejo

  resnični dejavniki sprememb (3R koncept - reuse, repair, reduce)

  8. Ozaveščanje ciljne skupine izobraževalcev, za razvijanje socialnih in delovnih kompetence na področju krožnega gospodarstva, ki ih opolnomočijo za življenje v omejenih virih in vzpostavitvi trajnostnih vzorcev življenja.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook