slhrende

  Pametne vasi

  Pametne vasi

  Naziv aktivnosti:
  19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti s sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014 – 2020 (3. JR)

  OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

   logo-prog-pod logo-kmetijski-sklad

  logo-las logo-cpu 2018-11-logo-rogaska 2018-11-logo-rogaska-obcina

  LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.

  VKLJUČENI PARTNERJI:

  • Las Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
  • LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
  • LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
  • LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
  • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
  • Upravičenci na območju LAS Obsotelje in Kozjansko: Razvojna agencija Sotla, Ljudska univerza Rogaška Slatina, CPU Rogaška Slatina – Tuncovec in Občina Rogaška Slatina.

  RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

  V Evropski Uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«

  Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki
  ga je potrebno ustrezno reševati.

  Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

  CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

  • ohranitev vitalnega, razbitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje,
  • povečati poseljenost podeželja,
  • oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo in
  • povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetska učinkovitost, ločevanje odpadkov in pomen lokalne oskrbe).

  AKTIVNOSTI:

  V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

  • vodenje in koordinacija projekta,
  • analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«,
  • oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše,
  • izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju,
  • ogled in prenos dobrih praks,
  • usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju,
  • promocijske aktivnosti in
  • skupna evalvacija projekta.

  Povezave:
  Evropska komisija, EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

  PRP: https://www.program-podezelja.si/sl/

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook