slhrende

  Predstavitev, testiranje in prenos dobrih praks iz tujine ter oblikovanje in uveljavljanje novih rešitev in predlogov

  V  sklopu projekta NEBO IN ZEMLJA, ki poteka v okviru LAS, UE Ormož, CPU Ormož vabi k sodelovanju na področju uvajanja novih tujih praks s promocijo dejavnosti na področju trajnostnih izdelkov in storitev.

  treeday app

  https://www.treeday.net/

  Pri prenosu dobre prakse iz tujine ter oblikovanju in uveljavljanju novih rešitev in predlogov za trajnostno in nizkoogljično družbo boste spoznali, kako je mogoče povečati prepoznavnost z brezplačnim vpisom v aplikacijo TREEDAY.

  Vsled potrošništva, ki dnevno povzroča ogromno izgubo virov z nastajanjem odpadkov (poraba energije), onesnaževanjem voda, povzročanjem emisij, je potrebno bolj učinkovito uporabljati dobre prakse, ki so že na voljo in ki imajo potencial, da jih uporabniki tudi spoznajo. 

  Ker je takšnih primer dobre na območju LAS UE Ormož veliko, želimo da ponudniki izdelkov in storitev na območju LAS UE Ormož sooblikujete zemljevid trajnostne ponudbe z vpisom v https://www.treeday.net/

  ZAKAJ SE BREZPLAČNO VPISATI  V TREEDAY?

  • TREEDAY, ki deluje kot podjetje na Dunaju, omogoča brezplačno uporabo aplikacije za trajnostni življenjski slog uporabnikov in ponudnikov.
  • TREEDAY ponuja aplikacijo in zemljevid, ki najde za uporabnika trajnostne ponudbe v bližini - kot so trajnostno usmerjene restavracije, hoteli, reuse trgovine, eko frizerji, trgovine brez embalaže, popravljalnice. 
  • Vedno obstaja bolj trajnostna ponudba, ki jo je treba iskati, zato je treba poznati njeno lokacijo. Podjetje TREEDAY s pomočjo uporabnikov aplikaciji ponuja tudi nove trajnostne projekte s številnimi ponudniki. Poleg tega  uspešno sodeluje s trajnostnimi blogi in novičarskimi platformami, da bi povečali medijsko pokritost. Vključitev vaše trajnostne ponudbe v aplikacijo, ki je mednarodna tako pomeni dostop do informacij za uporabnike na mednarodni ravni, kjer se povezujejo interesi in tako trajnostna ponudba postane dosegljiva vsakemu, ki si naloži to brezplačno aplikacijo. 

  Naš cilj je, da s projektom NEBO IN ZEMLJA, ki spodbuja k trajnostnim rešitvam omogočimo nove možnosti promocije družbeno in okoljsko odgovorne ponudbe na območju LAS UE Ormož.

  OPIS DELOVNEGA SKLOPA:

  Delovni sklop je pomemben za prenos dobre prakse iz tujine ter oblikovanje in uveljavljanje novih rešitev in prelogov za trajnostno in nizko ogljično družbo. Vsled potrošništva, ki dnevno povzroča ogromno izgubo virov z nastajanjem odpadkov (poraba energije!!), onesnaževanjem voda, povzročanjem emisij in uporabo energije, je potrebno bolj učinkovito uporabljati dobre prakse, ki so že na voljo in ki imajo potencial, da jih uporabniki tudi spoznajo. Problem namreč je, da uporabniki ne vedo  za možnosti trajnostnega načina življenja, tudi turisti ne, zato še vedno prevladuje klasična potrošniška ponudba, ki nima elementov trajnostnega in družbeno odgovornega podjetništva. Posledično se manjši ponudniki borijo s konkurenco, ki je povzročitelj emisij TGP in posledično povzročajo razloge za podnebne spremembe. Številni manjši ponudniki se ne morejo reklamirati zaradi finančnih omejitev, zato je njihova prisotnost v okolju pogosto prezrta. Še zlasti je to razvidno pri turistih, ki želijo nekaj drugačnega, ponudbo in doživetje, ki ne bo na škodo okolja in skupnosti. Prenos dobre prakse bo tako pripomogel k intenzivni predstavtvi ponudnikov, ki se bodo brezplačno vpisali v aplikacijo, kar bo pripomoglo tudi k njihovi promociji in večji prepoznavnosti. Za uporabnike pa je informiranost o trajnostnih možnostih velikega pomena, tako iz okoljskega kot iz družbenega vidika, saj s tem spodbujamo lokalna delovna mesta in storitve ter izdelke z ničelo rabo energije.

  Kako: Povezali smo se s podjetjem TREEDAY na Dunaju, ki omogoča uporabo aplikacije za trajnostni življenjski slog. Treeday ponuja aplikacijo in zemljevid, ki najde za uporabnika trajnostne projekte v bližini - kot so trajnostno usmerjene restavracije, hoteli, reuse trgovine, eko frizerji, trgovine brez embalaže, popravlajlnice. Vedno obstaja bolj trajnostna ponudba, ki jo je treba iskati, zato je treba poznati njeno lokacijo. Podjetje Treeday s pomočjo uporabnikov aplikacij ponuja tudi nove trajnostne projekte s številnimi ponudniki. Poleg tega Treeday uspešno sodeluje s trajnostnimi blogi in novičarskimi platformami, da bi povečali medijsko pokritost. Vključitev naših trajnostnih ponudb v palikacijo, ki je mednarodna tako pomeni dostop do informacij za uporabnike na mednarodni ravni, kjer se povezujejo interesi in tako trajnostna ponudba postane dosegljiva vsakemu, ki si naloži brezplačno aplikacijo Treeday. Ker je trajnostni način življenja ključnega pomena za  obvladovanje podnebnih sprememb in načina razmišljanja, vse do odlčitve za spremembo načrtovanja in odločanja, prinaša prenos dobre prakse v Slovenijo dodano vrednost za vse potencialne uporabnike trajnstnega načina življenja. Po osnovni predstavitvi aplikacije in informiranju izvajalcev dobrih praks bo sledilo testiranje in nato prenos dobre prakse v uporabo. S tem bo mo hkrati pristopili k oblikovanju in uveljavitvi novih rešitev in predlogov za vzpostavitev trajnostne družbe, ki bo neposredno vplivala na blaženje podnebnih sprememb in razvijala pozitivni zgled za prihodnje generacije. Način življenja po načelu krožneja virov mora postati všečen, dopadljiv in zaželen, kar je zlasti pri mladih v ospredju njihove identitete. Turisti iščejo nekaj izvirnega, lokalnega, domačega, zdravega, zato bo aplikacija pomemben segment v prepoznavnosti Slovenije kot trajnostno usmerjene družbe.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook