slhrende

  Izvedba programa izobraževanja in usposabljanja za manj TGP

  Izveden  in nadgrajen je program izobraževanja in usposabljanja, pri čemer smo krepili znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam na območju LAS UE ORMOŽ. Program vključuje različne ciljne skupine in prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb, ki so realnost in teh znanj kronično primanjkuje. Program se je izvajal po predpisanih sklopih tako, da so potekale aktivnosti v obliki praktičnih simulacijskih prikazov na način dosega širše skupnosti. Posamezne aktivnosti so potekale na celotnem območju LAS UE Ormož.

   

  pdf logo Z okoljskim ozaveščanjem varujemo okolje -
  (Nebo in zemlja -PPT prezentacija )
   pdf logo Poročilo: Nebo in zemlja
   pdf logo  TREEDAY  - The green lifestyle guide (companies)
   pdf logo  TREEDAY  - The green lifestyle guide (user)

   

  Aktivnosti:

  aktivnosti 01

  aktivnosti 02

  aktivnosti 03

  aktivnosti 04


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook