slhrende

  Električna in elektronska oprema je oprema, ki za svoje pravilno delovanje potrebuje električni tok ali elektromagnetno polje. Tovrstna odpadna oprema je zaradi svoje specifične sestave posebne vrste odpadek, ki ga je potrebno po koncu uporabne dobe ločeno oddati na pravo mesto. To nam pove že znak prečrtan smetnjak, ki mora biti neizbrisljivo natisnjen na električni in elektronski opremi ali vsaj na njeni embalaži, če zaradi majhnosti to ni možno natisniti na sam izdelek. Prav tako nekatere vrste OEEO predstavljajo nevaren odpadek, ki ob nepravilnem ravnanju povzročajo škodo tako okolju kot ljudem.


  Izveden  in nadgrajen je program izobraževanja in usposabljanja, pri čemer smo krepili znanja o vplivih podnebnih sprememb in načinih prilagajanja podnebnim spremembam na območju LAS UE ORMOŽ. Program vključuje različne ciljne skupine in prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb, ki so realnost in teh znanj kronično primanjkuje. Program se je izvajal po predpisanih sklopih tako, da so potekale aktivnosti v obliki praktičnih simulacijskih prikazov na način dosega širše skupnosti. Posamezne aktivnosti so potekale na celotnem območju LAS UE Ormož.


  V  sklopu projekta NEBO IN ZEMLJA, ki poteka v okviru LAS, UE Ormož, CPU Ormož vabi k sodelovanju na področju uvajanja novih tujih praks s promocijo dejavnosti na področju trajnostnih izdelkov in storitev.

  treeday app

  https://www.treeday.net/

  Pri prenosu dobre prakse iz tujine ter oblikovanju in uveljavljanju novih rešitev in predlogov za trajnostno in nizkoogljično družbo boste spoznali, kako je mogoče povečati prepoznavnost z brezplačnim vpisom v aplikacijo TREEDAY.

  Vsled potrošništva, ki dnevno povzroča ogromno izgubo virov z nastajanjem odpadkov (poraba energije), onesnaževanjem voda, povzročanjem emisij, je potrebno bolj učinkovito uporabljati dobre prakse, ki so že na voljo in ki imajo potencial, da jih uporabniki tudi spoznajo. 


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook