Find a PAL

  FIND-a-PAL

   find a pal logo

  Prevent social and digital isolation among seniors through
  an integrational learning platform and a mobile app

  • Społeczna Akademia Nauk (SAN), having its registered office or based in ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, Poland henceforth referred to as THE COORDINATOR,
  • Akademie Berlingen, having its registered office or based in Seestrasse 112, 8267 Berlingen, Switzerland
  • Center ponovne uporabe d.o.o.,SO.P., having its registered office or based in Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, Slovenia
  • Centre for Education and Entrepreneurship Support (CWEP), having its registered office or based in ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów, Poland
  • PCG Polska Sp. z o.o., having its registered office or based in ul. Fabryczna 17, 90-344 Łódź, Poland
  • A&A Emphasys Interactive Solutions Ltd, having its registered office or based in 3 A-D P. Demetrakopoulou Str. 1090 Ag. Omologites, Nicosia, Cyprus
  • Razvojno izobraževalni center Novo mesto, having its registered office or based in Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, Slovenia
  • Association for Social Economy and Lifelong Learning, having its registered office or based in Lt. Mares Scarlat nr. 14 et. 2, sector 3, 031457 Bucharest, Romania  Covid-19 je prizadel življenje mnogih starejših in privedel do stopnjevanja socialnih in zdravstvenih izzivov, ki so že bili prisotni v njihovem življenju. Namen predloga FIND-a-PAL je preprečiti njihovo socialno izolacijo in digitalno izključenost, spodbujati aktivno in zdravo staranje ter reševati zdravstvene izzive, povezane z vsakodnevno oskrbo, preskrbo s hrano, omejitvami mobilnosti in duševnim zdravjem z razvojem inovativne interaktivne platforme in mobilne aplikacije, ki temelji na medgeneracijskem in prostovoljnem delu ter mentorstvu. Njegova edinstvena prodaja se usklajuje s spodbujanjem socialne inovacije, ki bo ponujala vključujoče storitve, vključno z: dnevno podporo nalogam s prevoznimi storitvami, ki jih nudijo mladi prostovoljci, podpora duševnemu zdravju strokovnjakov s pomočjo spletnih seminarjev in 24-urne podporne storitve za pomoč v nujnih zadevah, socialna interakcija z organiziranimi forumi, digitalno učenje s kombinacijo virtualnih učnih in F2F dejavnosti, ki jih organizirajo strokovnjaki in mladi prostovoljci ter mentorskih možnosti, ki jih nudijo starejši.  Predlagana rešitev poudarja vključevanje uporabniško usmerjenega modela oblikovanja, da bi bila rešitev zasnovana in prilagojena potrebam in željam vseh končnih uporabnikov.

  RIC bo kot vodja komercializacije rešitve FIND-a-PAL skupaj z obsežnim strokovnim znanjem pri izvajanju projektov EU in vključevanju univerze za tretje življenjsko dobo zagotovil njegovo promocijo vsem končnim uporabnikom. Tržna pot temelji na tristranskem modelu, kjer bo rešitev uvedena prek posrednega načina, npr. od sekundarnih in terciarnih končnih uporabnikov do starejših ali neposredno do primarnih končnih uporabnikov.

  Ciljne skupine vključujejo primarne končne uporabnike, kot so starejši, združenja za starejše, zasebna podjetja, ki lahko sprejemajo prakse korporativne družbene odgovornosti (CSR), nevladne organizacije in javne organe. Kanali razširjanja vključujejo orodja na spletu brez povezave, kot so spletne strani projekta, interaktivna platforma za sodelovanje končnih uporabnikov, družbena omrežja, akademske in medijske publikacije, pa tudi organizacija Info dni, srečanj in razvoj gradiva za razširjanje, npr. brošure, letake in panoje. V desiminacijo bo v celoti vključena tudi partnerska mreža in članstvo.

  Poseben izziv in sodelovanje končnih uporabnikov

  Cilj rešitve, ki temelji na IKT, je reševanje socialnih izzivov, s katerimi se srečujejo starejši v zvezi z izolacijo, osamljenostjo, digitalno izključenostjo, pa tudi zdravstvenih izzivov, povezanih z vsakodnevno oskrbo, preskrbo s hrano, omejitvami mobilnosti in podporo duševnemu zdravju. Z zasnovo, osredotočeno na uporabnika, bo od začetka projekta vzpostavljena strategija soustvarjanja, ki bo vključevala stališča, potrebe in želje končnih uporabnikov glede zasnove rešitve.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Prevod / Jezik

  slhrenfrdeit

  Facebook