slhrende

  Usposabljanje in delovna rehabilitacija

  Iskanje

  Partnerji

  logo EU ESSlogo RS mddsz

  Učne delavnice

  Učne delavnice so namenjene pridobivanju splošnih kompetenc in krepitvi delovno specifičnih kompetenc, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine povabila, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje jim ne omogočajo neposredne zaposlitve. S tem Učne delavnice preprečujejo socialno izključenost in revščino brezposelnih oseb, ter povečujejo njihove zaposlitvenih možnosti.

  center ponovne uporabe je izvajalec programa učne delavnice in omogoča ciljnim skupinam mentorstvo ter dosego cilja učnih delavnic

  Namen učnih delavnic je spodbujanje praktičnega usposabljanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine v konkretnem delovnem okolju socialnega podjetništva.

  Učne delavnice so namenjene pridobivanju splošnih kompetenc in krepitvi delovno specifičnih kompetenc, znanj, veščin in spretnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine povabila, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo in katerih obstoječa znanja oziroma delovne izkušnje jim ne omogočajo neposredne zaposlitve. S tem Učne delavnice preprečujejo socialno izključenost in revščino brezposelnih oseb, ter povečujejo njihove zaposlitvenih možnosti.

  Učne delavnice  pomenijo vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo, v delovni proces delodajalca, v okviru katerega se vključena oseba (v nadaljevanju: udeleženec2):

  1. pod strokovnim vodstvom internega mentorja praktično usposablja z namenom, da pridobi znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje v konkretnem delovnem okolju socialnega podjetništva, ter

  2. s pomočjo zunanjega mentorja, skozi poglobljeno individualno strokovno pomoč, blaži in rešuje specifične težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih ter drugih socialnih ovir,

  vse s ciljem, da bi ob koncu Učne delavnice samostojno opravljal naloge, določene v izbranem programu Učne delavnice.

  Vključitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v okviru Učnih delavnic bo pripomoglo k njihovi delovni in socialni integraciji ter jim povečalo splošne in delovno specifične kompetence, s tem pa tudi zaposlitvene možnosti za opravljanje teh ali podobnih del.

  https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook