CPU Trebnje - Zbirni center Globoko

  CPU Trebnje - Kotiček ponovne uporabe

    CPU Trebnje - Zbirni center Globoko
  Hudeje 40
  8210 Trenje
  telefon   031 608 56
  eposta   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
  ura   ponedeljek-petek: 8:00 -16:00
  obota: po dogovoru

  pen  CPU Trebnje, ki deluje v sklopu mreže CPU, sodeluje s Komunalo Trebnje. Lokacija je v Zbirnem Centru Globoko – kotiček CPU, skladno z Uredbo. Zbirajo se še dobro ohranjeni, funkcionalni in še uporabni izdelki in oprema: manjši kosi pohištva v sestavljenem stanju (stoli, mizice, omarice), dekorativni izdelki, oprema za dom, delujoča računalniška oprema, oblačila, obutev, blago, knjige, športna in otroška oprema. V CPU Trebnje se v kotičku CPU rabljena oprema pripravi za  diagnostiko  ter perda CPU za pripravo na ponovno uporabo v sklopu mreže CPU.

    

  NACIONALNI IN GLOBALNI IZZIVI

  Proces krožnega prehoda je sistemski process, kjer ima ponovna uporabo ključno vlogo. Soodvisnost različnih področij, panog, regij, držav, kontinentov je tista, ki predstavlja izziv, kakršnemu civilizacijsko še nismo bili izpostavljeni. Potrebujemo planetarno perspektivo, globalno voditeljstvo in vključujoče upravljanje. Ob tem pa jasno začrtane nacionalne prioritete in cilje, ki naj bodo čim bolje merljivi in mednarodno primerljivi. Smo v fazi raziskovanja, odkrivanja, inoviranja. Zato štejejo predvsem izmenjave praks – dobrih in manj dobrih, in dialog, v katerem drug drugega dejansko slišimo, ne le

  poslušamo. Proces priprave Kažipota je bil usmerjen v razpiranje prostora za tovrstno

  vključevanje in spoznavanje krožnih udeležencev. Na globalni ravni se soočamo z omejenostjo naravnih virov in naraščajočo populacijo. Kako ob obstoječem, večkrat neodgovornem načinu rabe virov, ohraniti naravo, biološko raznovrstnost in obstoj vseh živih bitij? Gospodarno ravnanje

  narekuje, da vire v proizvodnem in potrošnem ciklu zadržimo čim dlje. Da v gospodarstvu ohranjamo vrednost izdelkov, surovin in virov, nastajanje odpadkov pa čim bolj omejimo. Pomembno je, da izdelke že oblikujemo z mislijo na to, kako bomo zagotovili ohranjanje njihove vrednosti – da jih bomo čim lažje vzdrževali, popravljali, nadgrajevali, dodelovali in šele v končni fazi reciklirali. Preoblikovati je potrebno model proizvodnje in potrošnje. Gospodarneje velja ravnati pri rabi virov, ki so vsebovani v odpadkih.

  MOČ GLOBALNE SOODVISNOSTI

  ”21 stoletje zaznamujeta vse večja ranljivost trenutka, ki ga živimo, in vse večja negotovost povezana s prihodnostjo. Vse bolj smo med seboj povezani, vse bolj smo soodvisni. Svet postaja globalna vas. Odgovornost vsakega od nas kot posameznika in naša skupna odgovornost do prihodnosti, ki mora biti trajnostna, je neprimerljivo večja, kot je bila odgovornost naših prednikov. Dokažimo, da smo zmožni razmisleka in ravnanj, ki vključujejo ne le naše lastne interese in koristi, ampak tudi odgovornost, ki nam jo nalaga skupno dobro in medgeneracijska pravičnost.”

  Krožno gospodarstvo je globalni izziv. Razumemo ga lahko kot novo paradigmo, ki daje odgovor na spremembe, ki zaznamujejo 21. stoletje in nam na materialni osnovi dokazujejo, da ravnanje z viri na način, ki je bil navidezno sprejemljiv še v 20. stoletju, ne omogoča kakovostnega preživetja - ne človeku, ne ostalim živim bitjem na Zemlji. Danes bolj kot kadarkoli občutimo planetarno soodvisnost. Količine virov na planetu so omejene, globalno gospodarstvo (kot seštevek nacionalnih ekonomskih politik) je ves čas izpostavljeno spremembam, rast populacije (in kupne moči) v razvijajočem delu sveta v kombinaciji s posledicami klimatskih sprememb ter političnih aktivnosti sproža migracijske tokove – vsa ta dogajanja naslavljajo Evropo in vplivajo na Slovenijo. Brez vpenjanja nacionalnih politik in odločitev v globalno sliko danes ne gre.

  Da je ekonomski model razvoja, ki smo ga uporabili v razvitem delu sveta, nevzdržen, dokazujejo prekoračene planetarne meje. Rezultat naših dejanj je povzročanje nepopravljive škode Zemljini sposobnosti za regeneracijo, zaradi česar so možnosti za nenadne in nepredvidljive spremembe v življenjskem okolju vse večje. V luči zgoraj omenjene planetarne soodvisnosti je, kljub relativni majhnosti naše države in gospodarstva, zavedanje o omejitvah, ki jih predstavljajo planetarne

  Skladno z opisanimi spoznanji, ki jasno opredeljujejo potrebo po spremembi obstoječe ekonomske paradigme in kličejo po holističnem, sistemskem pristopu k razvojni zgodbi planeta, smo na vrhu

  Organizacije združenih narodov (OZN) septembra 2015 sprejeli 17 ciljev trajnostnega razvoja (SDGs). Med 193 državami, ki so sprejele zavezo za uresničevanje Agende, je tudi Slovenija. »Da bi postali družba, ki se zna spoprijeti s spremembami, negotovostmi in izzivi, želimo ustvariti razmere ter vzpostaviti sistemski način trajnostnega razvoja«, smo zapisali v Strategijo razvoja Slovenije 2030.

  Povzeto:http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2016/zeleno/Kazipot_prehoda_v_krozno_gospodarstvo.pdf

  S vzpostavitvijo lokalnih družbeno-ekonomskih krogov optimalno kolobarimo s produkcijskimi sredstvi, krepimo sebe in okolje.

  Proizvodnja izdelkov neposredno vpliva na okolje, zalogo virov in surovin ter generiranje odpadkov. Za zagotavljanje trajnostnega razvoja moramo preudarno uporabljati naše vire; v današnjem času je jasno, da obstoječi linearni model ekonomske rasti ''vzemi-naredi-zavrzi'', na katerega smo se zanašali v preteklosti, ni več primeren za moderne družbe v globaliziranem svetu.

  Krožno gospodarstvo temelji na konceptu pozitivnega snovnega kroga, ki se usmerja v ponovno uporabo, popravilo in recikliranje obstoječih materialov in izdelkov. Z delujočim konceptom »zaprtja zanke« (»Closing the loop«) lahko odpadke ene industrije spremenimo v snovni vir druge in s tem zmanjšamo količino odloženih ali sežganih odpadkov. Koncept in razmišljanje skladno s krožnim gospodarstvom se začne že na samem začetku življenjskega cikla izdelka; pametno oblikovanje izdelkov in izbira proizvodnih procesov, kar lahko pripomore k varčevanju  z viri, omogoča učinkovito upravljanje z odpadki, obenem pa ustvarja nove poslovne priložnosti. Vendar pa je prehod v krožno gospodarstvo zelo kompleksen, saj zahteva preoblikovanje sistemov in nujno potrebo po novih znanjih ne samo na področju naravoslovja ampak pomembno vključuje tudi področje načrtovanja (Eco Design), oglaševanja in IKT.

  Recikliranje je predpogoj za delovanje krožnega gospodarstva ─ viri in materiali se reciklirajo, vrnejo v proizvodni cikel in ponovno uporabijo. Če želimo v celoti izkoristiti potencial teh ti. sekundarnih surovin, je nujna vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z odpadki, sprostitev ovir pri njihovem trgovanju ter zagotavljanje visokih standardov kakovosti. Le v takšnem okolju lahko industrija popolnoma izkoristi  sekundarne surovine v lastnih proizvodnih procesih in obenem zagotavlja njihovo zanesljivo dobavo. Temeljni postulat recikliranja v konceptu krožnega gospodarstva je pridobivanje materialov skozi zbiranje, razstavljanje in recikliranje odsluženih izdelkov. Ponovna integracija teh materialov na začetek proizvodnega življenjskega cikla se neposredno kaže v zmanjšanju vplivov na okolje in stroškov proizvodnje.

  S strani Evropske komisije (EU) je bil v letu 2015 sprejet ambiciozen načrt krožnega gospodarstva, ki vključuje predloge o ravnanju z odpadki, ki bodo povečali konkurenčnost Evrope na svetovni ravni in spodbudili trajnostno gospodarsko rast ter s tem nova delovna mesta. Ključni elementi načrta so:

  - doseči 65-odstotno recikliranje komunalnih odpadkov do leta 2030;
  - doseči 75-odstotno recikliranje odpadne embalaže do leta 2030;
  - zmanjšanje odlaganja komunalnih odpadkov na zunanja odlagališča za 10 % do leta 2030;
  - prepoved odlaganja ločeno zbranih odpadkov;
  - spodbujanje ekonomskih instrumentov za odvračanje odlaganja odpadkov;
  - poenostavljena in izboljšana opredelitev in usklajene metode za izračun stopnje recikliranja po vsej EU;
  - konkretni ukrepi za spodbujanje ponovne uporabe in spodbujanje industrijske simbioze – uporaba stranskega produkta ene industrije v surovino druge industrije;
  - ekonomske spodbude za podjetja, ki se bodo stimulirala podjetja za pridelavo zelenih izdelkov in podpirala recikliranje. http://celkrog.si/kljucni-pojmi/krozno-gospodarstvo/


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook

  Prevod / Jezik

  slhrenfrdeit