slhrende

  Socialna zbornica

  Socialna zbornica

  CPU je član Socialne zbornice, ki je osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. Ustanovljena je bila leta 1993 na podlagi zakona o socialnem varstvu in na pobudo skupine strokovnjakinj ter strokovnjakov s področja socialnega varstva. V svojih vrstah združuje strokovne delavke-delavce, sodelavke-sodelavce in druge delavke-delavce ter prostovoljke-prostovoljce različnih strok in profesij, ki z neposrednim in posrednim delom izvajajo socialno varstveno dejavnost. Temeljni pogoj za delovanje socialne države je usklajenost ekonomskega in socialnega razvoja. Z družbenimi spremembami država blaginje prehaja v družbo blaginje, za katero smo odgovorni vsi družbeni akterji. Socialno varstvo predstavlja sistem storitev in denarnih pomoči, ki jih urejajo zakoni in jih zagotavlja država, v tem sistemu pa so vse bolj pomembne dejavnosti nevladnega, zasebnega in neformalnega sektorja. CPU je kot uspešen izvajalec  Socialne aktivacije pomemben član Socialne zbornice. Več..

  https://www.szslo.si/o-zbornici


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook