slhrende

  Listina raznolikosti

  Listina raznolikosti

  CPU je podpisnik listine raznolokosti, saj imam  pomembno vlogo pri upravljanju z raznolikostjo.

  Demografske spremembe (večja mobilnost, staranje prebivalstva, migracije …), nihanje razmer na trgu ter dejavniki globalizacije prispevajo k vse večji raznolikosti delovne sile znotraj organizacij in na trgu dela. Obstaja velika verjetnost, da se na delovnem mestu srečujejo zaposleni z različnimi potrebami, vrednotami, motivacijo, z različnim prispevkom ter načinom vzpostavljanja odnosov. Raznolikost je več kot posameznikov spol, starost ali rasa. V njej se zrcali izkušnja celotnega človeštva. Predstavlja vse ljudi, iz različnih okolij, z različnimi pogledi.

  Raznolikost, vključenost in enakost od nekdaj predstavljajo vir napredka in razvoja pravičnejše družbe. Odpirajo način razmišljanja, ki resnično prispeva k trajnim rešitvam organizacij.

  Več..

  https://www.raznolikost.eu/


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook