slhrende

  Aktualno

  Srečanje projektnih partnerjev in zunanjih deležnikov projekta SURFACE

  9.2. 2021 POTEKA 2. SREČANJE DELEŽNIKOV (2nd MSF OF PROJECT SURFACE)

  V ORGANIZACIJI IN IZVEDBI CPU

  Namen srečanja deležnikov je pregled aktivnosti po zaključenem projektu, ki se je zaključil junija lani in diskusija o aktivnostih, ki potekajo z namenom razvoja in vzdrževanja novih idej za povečanje aktivnosti na območjih pametnih parkov ponovne uporabe.

  Projekt SURFACE je privabil vrsto zainteresiranih akterjev pri uresničevanju pametnih centrov za ponovno uporabo, ne glede na to, ali prihajajo z občinske, zasebne ali nevladne ravni. Z udeležbo lokalnih zainteresiranih strani je bil vzpostavljen tudi forum z več zainteresiranimi stranmi, ki so  vzpostavili komunikacijo in interakcije med temi subjekti, ugotovil potencialno simbiotsko sodelovanje in odprli možnosti za nadaljnje skupne ukrepe. Toda projekt SURFACE presega cilje: njegov cilj je natančnejša osredotočenost na lokalne zainteresirane strani. Razlog za to je, da čeprav je forum več zainteresiranih strani horizontalno usmerjen tako na kompetenčni kot na mednarodni ravni, interesna skupina lokalnih deležnikov predstavlja pristop od spodaj navzgor, ki zagotavlja učinkovito izkoriščanje ugotovitev in rezultatov projektov, prilagojenih glede na lokalne potrebe.

  CILJ SREČANJA

   Splošni cilj  je združiti sodelovanje lokalnih zainteresiranih strani (FUA). Po drugi strani pa je posebni cilj vzpostavitev interaktivnega foruma za zainteresirane strani, ki zagotavlja njihovo interakcijo in izmenjavo znanja.

  Na online srečanju v organizaciji CPU sodelujejo  tudi zunanji deležniki iz Slovenije in sicer Mesta Občina Ljubljana, managerka za prehod v krožno gospodarstvo mag. Zala Strojin Božič in strokovnjak na področju ravnanja z odpadki dr. Viktor Grilc.

  Mag. Zala s. Božič predstavlja izmenjevalnico reči v okviru MOL, ki predstavlja izredno pomembno  vlogo pri razvoju okolsjke zavesti o možnostih in pomenu ponovne uporabe. Pri vzpostavitvi kotičkov izmenjave sodeluje tudi CPU.

  Sodelujoče države na mednarodnem srečanju predstavljajo aktivnosti, ki so se razvile po zaključku projekta in predstavljajo pomembno vlogo pri razvoju pametnih parkov ponovne uporabe.

  Slovenija  - Center ponovne uporabe (dr. Marinka Vovk, Ajda Pirš,  Tjaša Jamnikar) predstavlja novosti v času po zaključku projekta Surface, kajti v tem času je razvit inovativni model za izvajanje socialne aktivacije za težje zaposljive, uveden je programski pristop učenja preko učne prakse ter projektni pristop na primeru pikapolonice, kjer se težje zapsljivi učijo z motivacijo iskanja skritih poklicev. 3D tisk hrane in atraktivni izdelki iz tekstila in peka v namen novih priložnosti za lastno zaposlitev so le del tega, kar se izvaja v sklopu socialne aktivacije, projekta, ki ga podpira MDDSZ in EU socialni sklad.

   

  2021 02 surface MSF

  2021 02 surface ZAK

  2021 02 surface insieme


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook