slhrende

  2SoKroG

  Projekt 2SoKroG

  logo-interreg logo-RS-kohezijsko-politiko

  2SoKroG: Socialna aktivacija za zagotavljanje zdravega, varnega in dostopnejšega čezmejnega območja

  Dostopnost državljanov do javnih storitev se znatno razlikuje od socialno-ekonomskega položaja. Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integralnih socialno aktivacijskih programov zaradi težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih težav do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. 2SoKroG kot inovativni model javnih storitev nadgrajuje premalo učinkovit sistem socialnih transferjev, ki glede na demografske kazalnike predstavlja resen problem. Z modelom socialne aktivacije bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti javnih ustanov na področju socialnih in zaposlitvenih storitev in krepitev medsebojnega partnerstva za opolnomočenje dolgotrajno brezposelnih oseb do trga dela. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo za doseganje celostnega pristop pri reševanju problema socialne izključenosti in tveganj zdrsa v revščino.


  PROJEKT
  2SoKroG kot inovativni model javnih storitev na čezmejnem območju rešuje problem premalo učinkovitega sistema socialnih transferjev, ki so v porastu na obeh straneh meje in glede na demografske kazalnike predstavljajo resen problem. Z uporabo inovativnega modela bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti javnih ustanov socialnih in zaposlitvenih storitev s socialno aktivacijo in krepitev medsebojnih partnerstev. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preizkušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo kot ključne javne institucije pri spremembi obstoječega stanja. 

  Na čezmejnem območju obstaja velika potreba po razvoju integrativnih socialno aktivacijskih programov zaradi enakih težav, ki se pojavljajo na obeh straneh meje, t.j. dolgotrajna socialna šibkost ranljivih ciljnih skupin zaradi brezposelnosti, od zdravstvenih do slabe informiranosti in vključenosti v družbo. 2SoKroG kot inovativni model javnih storitev na čezmejnem območju rešuje problem premalo učinkovitega sistema socialnih transferjev, ki so v porastu na obeh straneh meje in glede na demografske kazalnike predstavljajo resen problem. Z uporabo inovativnega modela bo doseženo povečanje institucionalnih zmogljivosti

  javnih ustanov socialnih in zaposlitvenih storitev s socialno aktivacijo in krepitev medsebojnih partnerstev. Na čezmejnem področju lahko s projektom dosežemo prvo v praksi preiskušeno socialno aktivacijo, ki je ključnega pomena za preoblikovanje dela Centrov za socialno delo in Uradov za delo kot ključne javne institucije pri spremembi obstoječega stanja.


  PARTNERJI

  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (vodilni partner)
  • Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o.
  • Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P.
  • SO.P.
  • AZRA d.o.o.
  • Centar za socijalnu skrb Čakovec
  • Regionalna razvojna agencija Medimurje
  • REDEA društvo s organičenom odgovornošću za regionalni razvoj i poslovne usluge
  • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

   

  OUTPUTI

  a) Krepitev partnerstva med javnimi organi socialne aktivacije na čezmejnem območju.

  b) Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti preko modela 2SoKroG.

  c) Prenos modela 2SoKroG v prakso in dvig ravni kakovosti javnih storitev na področju socialne aktivacije.

  d) Izboljšanje znanja in veščin javnim uslužbencem na področju socialne aktivacije
  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook