slhrende

  2SoKroG / Aktivnosti projekta

  Prezentacije strokovneg srečanja Peer review, 6.12.2018


  Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija - Hrvaška

  Projekt 2SoKroG prioritetno obravnava področje socialno varstvenih in zaposlitvenih storitev s ciljem krepitve partnerstva javnih institucij in deležnikov na področju socialne aktivacije. Cilj socialne aktivacije je pomagati dolgotrajno brezposelnim in dolgotrajnim prejemnikom DSP, da se aktivno vključijo v družbo, uspešnejše na trg dela v okviru socialnih podjetjih in gospodarskih javnih služb lokalnih skupnosti, tako postanejo bolj motivirani za življenjske spremembe in izboljšajo psihosocialno zdravje.

  Za izboljšanje in nadgradnjo javnih storitev z modelom socialne aktivacije je ključno zagotoviti dvig institucionalnih zmogljivosti javnih institucij (Centri za socialno delo, Uradi za delo), razvoj kompetenc in ustrezna usposobljenost uslužbencev javnih storitev, s pomočjo katerih se bodo ranljive ciljne skupine ob koncu socialne aktivacije usposobile za uspešnejše vključevanje na trg dela.

  Vljudno vabljeni na strokovno srečanje(»Peer Review«)

  pdfPROGRAM-SI285.72 KB

  pdfPROGRAM-HR257.06 KB

  »Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti«

  6. december 2018
  Grad Ormož

  (Grajski trg 3 – Poročna dvorana, Ormož)


  Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije bodo predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice in primeri dobrih praks, ki bodo podlaga za razvoj krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti na področju socialne aktivacije. Dogodek je namenjenCentrom za socialno delo, Uradom za delo, resornim ministrstvom (MDDSZ, MGRT in MDOMSP - HR), tematskim ekspertom, socialnim podjetjem, lokalnim skupnostim - občinam, institucijam neformalnega izobraževanja in drugim zainteresiranim.

  Dogodek je organiziran v okviru projekta 2SoKroG in je brez kotizacije.

  Prosimo za registracijopreko elektronske pošte:

  S spoštovanjem,

  dr. Klavdija Rižnar
  vodja projekta 2SoKroG
  ZRS BISTRA PTUJ
   
   Organizatorja »Peer Review«:
  dr. Marinka Vovk, CPU SO.P. 
  Ivana Knez, Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA

  Prezentacije:

  pdfKlavdija Riznar - ZRS BISTRA PTUJ - 2SoKroG.pdf1.21 MB

  pdfAlenka Bilic - Center za socijalnu skrb Cakovec449.63 KB

  pdfDolores Kores - SA v EU in svetu747.53 KB

  pdfMarina Kodba-HR zavod za zaposljavanje1.96 MB

  pdfSanja Belec - ZRSZ418.64 KB

  pdfZinka Kolaric - Socialno podjetnistvo165.19 KB

  Galerija

  Could not load widget with the id 18.


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook