slhrende

  2SoKroG / Aktivnosti projekta

  Poročilo o izvedeni aktivnosti


  logo-interreg             logo-2soKrog        

  Partner 3:

  CENTER PONOVNE UPORABE D.O.O.,SO.P., VRAZOVA ULICA 9,

  2270 ORMOŽ

  Projekt:

  SOCIALNA AKTIVACIJA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVEGA, VARNEGA IN DOSTOPNEJŠEGA ČEZMEJNEGA OBMOČJA

  2SoKrog

  Aktivnost:

   

  Naziv dogodka:

   

  »Peer Review« Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti

  Izvajalec dogodka:

   

  CENTER PONOVNE UPORABE D.O.O., SO.P.

  Datum:

  6.12.2018

  Lokacija:

  Grad Ormož, Grajski trg 3, Ormož

  Čas začetka dogodka:

  9.30

  Čas zaključka dogodka:

  14.15

  Število udeležencev:

  74

   Kratek povzetek strokovnega srečanja:

  Dne 6.12.2018 se je v okviru projekta »2SoKrog« izvedlo strokovno srečanje »Peer Review« na temo »Vloga socialne aktivacije na čezmejnem območju Slovenija – Hrvaška za krepitev partnerstev in izboljšanje institucionalnih zmogljivosti«. Z namenom osveščanja, izobraževanja, spodbujanja in razprave o vlogi socialne aktivacije so bile predstavljene najnovejše ugotovitve, trendi, smernice in primeri dobrih praks, ki so podlaga za razvoj krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti na področju socialne aktivacije. V prvem delu je aktivno sodelovala predstavnica vodilnega partnerja dr. Klavdija Rižnar, predstavnica EPIC v Evropski uniji Dolores Kores in dr. Zinka Kolarič iz Fakultete za socialno delo. Dogodka so se udeležili udeleženci iz Centrov za socialno delo, Uradov za delo tako iz Slovenije kot tudi iz Hrvaške. Prav tako so bili udeleženci iz področja socialnih podjetij, iz institucij neformalnega izobraževanja, lokalnih skupnosti, tematski eksperti, predstavniki ministrstva MDDSZ ter vsi predstavniki projektih partnerjev. Dogodek je povezovala predstavnica projektnega partnerja Centra ponovne uporabe dr. Marinka Vovk.

  Po vsebinski predstavitvi projekta 2SoKrog so sodelujoči govorniki predstavili stanje na področju izvajanja pilotnih projektov socialne aktivacije v Sloveniji in razvojne usmeritve ter primerjava prakse in izkušenj v Evropski uniji in v svetu. V drugem delu srečanja so se vključili tudi predstavniki uradov za delo glede nabora ciljnih skupin ter njihova vloga v vključevanje oseb v socialno aktivacijo. Prav tako so svojo vlogo in izkušnje pri tem podali predstavniki Centrov za socialno delo.

  Ob zaključku je bila deležnikom predstavljena še pilotna praksa Centra ponovne uporabe socialne aktivacije dolgega programa iz praktičnega vidika v Ormožu. Predstavili sta se udeleženki dolgega programa SA in v okviru tega projekta je nastala Grajska kavarniška popravljalnica, ki je edinstvena tovrstna v Evropi. Udeleženci so tako v praksi spoznali pomembno vlogo socialne aktivacije za razvoj aktivne socialne politike na čezmejnem območju in razvoj krepitve medsektorskih partnerstev in izboljšanja institucionalnih zmogljivosti.

  Dogodek »Peer Review« se je zaključil ob 14.15 uri.

    img-20181206-142459 img-20181206-143034 img-20181206-094343

  2018-11-logoti1

  Povezava:

  https://www.bistra.si/2sokrog/novice/645-vloga-socialne-aktivacije-na-cezmejnem-obmocju-slovenija-hrvaska

   

   


  Kontakt

  CPU d.o.o., SO.P.

  Vrazova 9
  2270 Ormož
  Tel.: +386 31 689 920,
  E-naslov: ormoz@cpu-reuse.com

  Facebook